Bel Mare Resort [in progress], Międzyzdroje
Tło bannera

Regulamin

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin

Wersja 1 z dnia 01.07.2019
 
Dyrekcja i Zarząd Apartamentów Bel Mare  wysoko cenić będzie Państwa współpracę przy przestrzeganiu tego regulaminu. Ma on służyć zapewnieniu  spokojnego  i bezpiecznego pobytu 
naszych Gości
 
Informacje wstępne
 
Niniejsza strona zawiera regulamin mający zastosowanie do zawieranych poprzez Hotel Belmare umów świadczenia usług z klientem, który po zawarciu umowy staje się gościem hotelu.
Za zawarcie umowy świadczenia usług rozumie się poprawnie zrealizowaną płatność przez klienta.
Przed zawarciem umowy świadczenia usług należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Usługi świadczone przez Hotel Belmare to: 
Usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe, internetowe, rekreacyjno-relaksacyjne, turystyczne.
 
 
Regulamin 
 
§1
1. Apartamenty Bel Mare w Międzyzdrojach są obiektem całorocznym i są czynne 24h/dobę 7 dni w tygodniu.  
2. Apartament / pokój  wynajmowany jest na tzw. doby hotelowe. 
3. Doba Hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.                
 
§2
1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 19:00 w przeddzień upływu terminu pobytu. 
2. Obiekt  uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi 
3. Przedłużenie doby hotelowej Gość będzie zobowiązany do pokrycia połowy kosztów standardowej ceny za pełną dobę hotelową. Przedłużenie doby hotelowej powyżej 8 godzin traktowane jest jako wynajem pokoju na kolejną dobę, zgodnie z obowiązujący cennikiem najmu pokoi, chyba, że Obiekt ustali z Gościem indywidualne warunki przedłużenia doby. 
 
§3
1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby nie zarejestrowane w Obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 09:00 do godz. 22:00. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek zarejestrowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w pokoju. Obowiązek zgłoszenia dodatkowej osoby spoczywa na Gościu, który wynajął pokój. Zarejestrowanie dodatkowej osoby pociąga za sobą konieczność poniesienia przez Gościa kosztów z tym związanych, zgodnie z obowiązujący cennikiem usług. 
3. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu  Obiektowi lub innych Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Apartamentów Bel Mare w Międzyzdrojach.
 
§4
1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi Obiektowi niezwłoczną reakcję i naprawienie ewentualnych niedociągnięć czy błędów. 
2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
a. odpowiednie warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b. bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu chyba, że upoważnione do tego organy ścigania zażadają udostępnienia danych osób przebywających w Obiekcie
c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
d. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności                 Gościa –chyba tylko raz sprzątamy pokój podczas pobytu, lub w przypadku gdy są to dwa tygodnie proszę może o doprecyzowanie żeby nie było że codziennie sprzątamy, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
e. sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte , Obiekt  dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 
§5
a) Na życzenia Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą oraz dodatkowymi atrakcjami pobytu
b) przechowywanie bagażu;  (Obiekt może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie  
w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu  osobistego)
c) zamawianie taksówek, rezerwacja biletów komunikacji, rezerwacja biletów na wydarzenia kulturalne – nie mamy takich usług
d) przechowywanie przedmiotów wartościowych w recepcyjnym depozycie
 
§6
1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 546 – 852 Kodeksu Cywilnego, 
o ile strony nie postanowiły inaczej (np. poprzez ustalenia niniejszego regulaminu lub regulaminu parkingowego)
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
3. Rzeczy wartościowe powinny zostać umieszczone w sejfie lub zostać oddane na przechowanie w depozycie recepcyjnym, Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe nie pozostawione w sejfie lub depozycie recepcyjnym 
                                        
§7
1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, lub innego pojazdu należącego do gościa, jeśli pozostawiony został w innym miejscu niż parking strzeżony.
2. Zasady funkcjonowania strzeżonego parkingu hotelowego zostały określone w Regulaminie Parkingu . 
 
§8
1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt nie może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Gość naruszający tą zasadę musi zostać najpierw uprzedzony o możliwych konsekwencjach dalszego zachowywania się w sposób niezgodny z regulaminem . 
                                      
§9
1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić dokładne zatrzaśnięcie się drzwi wejściowych. Pokoje otwierane są za pomocą kart magnetycznych programowanych 
i wydawanych w recepcji podczas procedury zameldowania. W przypadku utraty karty Gość proszony jest o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu w recepcji. Recepcja ma możliwość wyrobienia duplikatu karty magnetycznej i blokady utraconej karty. 
2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia  przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju.
 
§10
1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji  Obiekt przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.
 
§11
1. Obiekt  nie dopuszcza pobyt zwierząt w pokoju hotelowym Gościa. 
 
§12 
1. Gość jest zobowiązany do należytego używania wyposażenia pokoi zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku zniszczeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem, gość ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczone i uszkodzone rzeczy i zobowiązany jest pokryć koszty naprawy bądź wymiany uszkodzonych/zniszczonych rzeczy w pokoju hotelowym.
2. Koszty uszkodzeń i zniszczeń w pokoju hotelowym będą wyceniane indywidualnie poprzez firmy zewnętrzne specjalizujące się w danym typie rzeczy uszkodzonych lub zniszczonych. 
 
 
Dziękujemy serdecznie za stosowanie się do postanowień  niniejszego regulaminu. 
 
W razie pytań i niejasności Recepcja jest do Państwa dyspozycji 24h/dobę. 
 
Życzymy miłego pobytu w naszym hotelu!
 
 
 
Zarząd i Dyrekcja
Apartamenty Bel Mare w Międzyzdrojach 
 
 
 
 
 

Pakiety pobytowe Zaplanuj swój wyjazd

Bursztynowa 1
72-500 Międzyzdroje, Polska

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Wizualizacje mogą się różnić od stanu faktycznego i mają charakter wyłącznie poglądowy. Przedstawiają one przykładową aranżację pomieszczeń w budynku i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij