Bel Mare Resort [in progress], Międzyzdroje
banner background

Regulations

Arrival date
Departure date

Regulations

Wersja 1 z dnia 01.07.2019
 
Dyrekcja i Zarząd Apartamentów Bel Mare w Międzyzdrojach i obiekt Bel Mare Resort wysoko cenić będzie Państwa współpracę przy przestrzeganiu tego regulaminu. Ma on służyć zapewnieniu  spokojnego i bezpiecznego pobytu 
naszych Gości.
 
Informacje wstępne
 
Niniejsza strona zawiera regulamin mający zastosowanie do zawieranych poprzez Bel Mare Resort umów świadczenia usług z klientem, który po zawarciu umowy staje się gościem hotelu.
Za zawarcie umowy świadczenia usług rozumie się poprawnie zrealizowaną płatność przez klienta.
Przed zawarciem umowy świadczenia usług należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Usługi świadczone przez Bel Mare Resort to: 
Usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe, internetowe, rekreacyjno-relaksacyjne, turystyczne.
 
 
Regulamin 
 
§1
1. Bel Mare Resort w Międzyzdrojach jest obiektem całorocznym i jest czynny 24h/dobę 7 dni w tygodniu.  
2. Apartament / pokój  wynajmowany jest na tzw. doby hotelowe. 
3. Doba Hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.                
 
§2
1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 19:00 w przeddzień upływu terminu pobytu. 
2. Obiekt  uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności Apartamentów.
3. Przedłużenie doby hotelowej Gość będzie zobowiązany do pokrycia połowy kosztów standardowej ceny za pełną dobę hotelową. Przedłużenie doby hotelowej powyżej 8 godzin traktowane jest jako wynajem Apartamentu na kolejną dobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem najmu Apartamentów, chyba, że Obiekt ustali z Gościem indywidualne warunki przedłużenia doby. 
 
§3
1. Gość nie może przekazywać Apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby nie zarejestrowane w Obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 09:00 do godz. 22:00. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek zarejestrowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w Apartamencie. Obowiązek zgłoszenia dodatkowej osoby spoczywa na Gościu, który wynajął Apartament. Zarejestrowanie dodatkowej osoby pociąga za sobą konieczność poniesienia przez Gościa kosztów z tym związanych, zgodnie z obowiązujący cennikiem usług. 
3. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Obiektowi lub innych Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Apartamentów w Bel Mare Resort.
 
§4
1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi Obiektowi niezwłoczną reakcję i naprawienie ewentualnych niedociągnięć czy błędów. 
2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
a. odpowiednie warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b. bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu chyba, że upoważnione do tego organy ścigania zażadają udostępnienia danych osób przebywających w Obiekcie
c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
d. sprzątanie Apartamentu na życzenie i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,
e. sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Obiekt  dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić Apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 
§5
a) Na życzenia Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą oraz dodatkowymi atrakcjami pobytu,
b) przechowywanie bagażu; (Obiekt może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego),
c) zamawianie taksówek, rezerwacja biletów komunikacji, rezerwacja biletów na wydarzenia kulturalne – nie mamy takich usług,
d) przechowywanie przedmiotów wartościowych w recepcyjnym depozycie.
 
§6
1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 546 – 852 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej (np. poprzez ustalenia niniejszego regulaminu lub regulaminu parkingowego),
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu,
3. Rzeczy wartościowe powinny zostać umieszczone w sejfie lub zostać oddane na przechowanie w depozycie recepcyjnym, Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe nie pozostawione w sejfie lub depozycie recepcyjnym.
                                        
§7
1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, lub innego pojazdu należącego do gościa, jeśli pozostawiony został w innym miejscu niż parking strzeżony,
2. Zasady funkcjonowania strzeżonego parkingu hotelowego zostały określone w Regulaminie Parkingu. 
 
§8
1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego,
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt nie może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Gość naruszający tą zasadę musi zostać najpierw uprzedzony o możliwych konsekwencjach dalszego zachowywania się w sposób niezgodny z regulaminem. 
                                      
§9
1. Każdorazowo opuszczając Apartament Gość powinien sprawdzić dokładne zatrzaśnięcie się drzwi wejściowych. Apartamenty otwierane są za pomocą kart magnetycznych programowanych 
i wydawanych w recepcji podczas procedury zameldowania. W przypadku utraty karty Gość proszony jest o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu w recepcji. Recepcja ma możliwość wyrobienia duplikatu karty magnetycznej i blokady utraconej karty. 
2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Apartamentach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia Apartamentu.
 
§10
1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.
 
§11
1. Obiekt dopuszcza pobyt zwierząt w Apartamencie hotelowym Gościa. Nie zezwala sie na wejście do restauracji czy na patio z towarzyszącym zwierzęciem.
 
§12 
1. Gość jest zobowiązany do należytego używania wyposażenia Apartamentów zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku zniszczeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem, gość ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczone i uszkodzone rzeczy i zobowiązany jest pokryć koszty naprawy bądź wymiany uszkodzonych/zniszczonych rzeczy w Apartamencie hotelowym.
2. Koszty uszkodzeń i zniszczeń w pokoju hotelowym będą wyceniane indywidualnie poprzez firmy zewnętrzne specjalizujące się w danym typie rzeczy uszkodzonych lub zniszczonych. 
 
 
Dziękujemy serdecznie za stosowanie się do postanowień  niniejszego regulaminu. 
 
W razie pytań i niejasności Recepcja jest do Państwa dyspozycji 24h/dobę. 
 
Życzymy miłego pobytu w naszym hotelu!
 
 
 
Zarząd i Dyrekcja
Apartamenty Bel Mare w Międzyzdrojach i Bel Mare Resort
 
 
 
 
 

Accommodation packages Plan your stay

Bursztynowa 1
72-500 Międzyzdroje, Poland

Newsletter

Subscribe to our newsletter and follow the news about promotions and special offers.
Visualizations may differ from the actual state and are for illustrative purposes only. They present an examplary arrangement of rooms in a building and do not constitute an offer within the meaning of the provisions of the Civil Code.
?>
mobile nav bg
show on map
Newsletter
Subscribe to our newsletter and follow the news about promotions and special offers.

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by HOTELS MANAGEMENT PRESTIGE PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pawia 7/96, 05-500, Piaseczno . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved