Bel Mare Resort [in progress], Międzyzdroje
Banner Hintergrund

RODO

Datum der Anreise
Datum der Abreise

RODO Ochrona danych osobowych

W związku z reformą systemu ochrony danych osobowych i wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż przechowujemy Państwa dane osobowe, które będą przetwarzane w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, w tym do celów marketingowych oraz przesyłanych ofert. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Informujemy, że chronimy dane klientów na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy. 

Administratorem Państwa danych jest Hotels Management Prestige PM Sp. z o.o. sp. k. ul. Pawia 7/96
05-500 Piaseczno, Poland

2.      W celu uzyskania informacji na temat przechowywania i przetwarzania Państwa danych prosimy
o kontakt poprzez e-mail: iod@hotelbelmare.pl

3.      Dane jakie przechowujemy:

a.      Imię i Nazwisko
b.      Dane z dowodu osobistego (seria i numer)
c.      Numery telefonów
d.      Dostarczone adresy e-mail
e.      Dane konta bankowego oraz danych kart płatniczych do celów płatności
f.       Adres zamieszkania/zameldowania

4.      Powyższe dane przechowujemy w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
a także w celu dostosowania dla Państwa naszej oferty, by umożliwić Państwu świadczenie naszych usług. Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Wasze dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:

a.      Naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b.      Podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. operatorom płatności, podmiotom realizującym na rzecz Administratora usługi prawne, usługi rachunkowo-księgowe, usługi gastronomiczne, usługi turystyczne, usługi informatyczne, w tym również hostingowe lub firmom spedycyjno-kurierskim świadczącym nam usługi transportowe.

5.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, oraz przez pozostały okres wymagany przez Urząd Skarbowy w celu archiwizacji ewidencji sprzedaży, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy.
Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami bilansowymi, podatkowymi.

6.      Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Państwa danych osobowych. Jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznają państwo, iż przetwarzanie zachowanych przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.      Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

8.      Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia umowy.

 

Aufenthaltspakete   Planen Sie Ihre Reise  

Bursztynowa 1
72-500 Międzyzdroje, Polen

Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie über unsere Aktionen und Sonderangebote auf dem Laufenden.  
Visualisierungen können sich von dem tatsächlichen Zustand unterscheiden und sind rein illustrativ. Sie präsentieren ein Beispiel für die Anordnung der Räume im Gebäude und stellen kein Angebot im Sinne des BGB dar.
?>
mobile nav bg
auf der Karte sehen
Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie über unsere Aktionen und Sonderangebote auf dem Laufenden.  
Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen